21 juni 2022 Beantwoording Schriftelijke vragen maand vertraging Utrechtsebaan

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Meinesz (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met het bericht ‘Maand vertraging: Utrechtsebaan in Den Haag pas eind juni klaar’ (1)?

2) Hoeveel meerkosten heeft deze vertraging en bij wie valt de rekening op de deurmat? 

3) Deelt u de mening dat door erbarmelijk slechte planning, met meerdere afsluitingen tegelijk, de bereikbaarheid van de stad om te huilen is? 

4) Is het inkoopbeleid van de stad wel op orde? Zo ja, wat heeft u dan bedoeld met ‘Er is meer arbeid en materiaal nodig om het werk te verrichten dan vooraf werd ingeschat’? Wat wordt er bedoeld met ‘de bestaande kwaliteit van het beton valt tegen’? Graag een gedetailleerd antwoord. 

5) Heeft u de bereidheid om de Utrechtsebaan te vercommercialiseren door de wanden in beide rijrichtingen weer beschikbaar te stellen voor reclame-uitingen en om zaken te tonen waar de stad trots op is? Graag een gedetailleerd antwoord. 

(1) https://www.omroepwest.nl/nieuws/4578983/maand-vertraging-utrechtsebaan-in-den-haag-pas-eind-juni-klaar