21 april 2015 Beantwoording Schriftelijke vragen “Bewoners Wateringse Veld verrast door afsluiting brug!”

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Dubbelaar (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

 

1) Bent u bekend met het afsluiting van de brug over het Hemelwater in de wijk Wateringse Veld en de onrust die daarover op de Facebookpagina van Wateringse Veld is ontstaan (2)? Zo nee, waarom niet?

2) Waarom is deze weg voor twee weken afgesloten?

3) Waarom zijn deze werkzaamheden of is deze afsluiting niet beschreven op de website van de gemeente Den Haag? (3)

4) Waarom is de wijk Wateringse Veld hier niet (goed) over geïnformeerd?

5) Bent u met Groep de Mos van mening dat de bewoners hier tijdig over geïnformeerd hadden moeten worden? Zo nee, waarom niet?

6) Waarom zijn deze werkzaamheden niet in de meivakantie gepland wanneer er relatief gezien weinig verkeersbewegingen zijn in de wijk?

7) Is het mogelijk om de brug naar het industrieterrein Wateringse Veld open te stellen? Zo nee, waarom niet?

8) Kunt u garanderen dat hulpdiensten ook tijdens de afsluiting altijd binnen noodzakelijk korte aanrijdtijden op locatie kunnen zijn? Zo nee, waarom niet?

 

(1) http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Tramlijn-16-en-17-Wateringen.htm

(2) Facebookpagina Wateringse Veld: https://www.facebook.com/Wateringseveld/posts/723133561130406

(3) http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Wegwerkzaamheden-in-de-stad.htm

 

Arjen Dubbelaar
Raadslid Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag