Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Richard de Mos (Hart voor Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

  1. Is het college bekend met de speciale regeling voor oldtimer auto’s? Deze auto’s mogen, naast voordelen in verzekering en wegenbelasting, gewoon gratis gebruik maken van de Haagse wegen.
  2. Is het college het met ons eens, dat het verschil tussen de oldtimer auto en oldtimer brommer, behalve het aantal wielen en gewicht, op deze manier wel heel erg groot is?
  3. Wil het college meewerken aan een speciale kentekencheck waaruit blijkt dat deze brommers inderdaad 40 jaar of ouder zijn en zo als oldtimer bestempeld kunnen worden?
  4. Zou het college mee kunnen gaan in deze speciale oldtimerregeling voor brommers ouder dan 40 jaar om deze ook gratis door Den Haag te laten rijden?

Veel brommerrijders gebruiken hun prachtige oldtimer alleen voor speciale toertochten of samenkomsten. Deze worden dus niet als dagelijks vervoermiddel gebruikt, maar hoogstens 3-4 keer per jaar. Dit kost deze gebruikers dus € 25,00 voor de 40-dagdelen ontheffingskaart. Voor meerdere gepensioneerden een wel heel hoog bedrag.

  1. Indien het college besluit om de 40 dagdelen kaart voor oude brommers te handhaven, zou het college dan de € 25,00 kunnen laten vallen? En waarom zou het college dit niet willen doen?

    Richard de Mos