17 februari 2015: Beantwoording Schriftelijke Vragen “Straatverlichting wijk Vrederust” – SV036 RIS280401

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Dubbelaar (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

21 januari 2015

1) Bent u bekend met het feit dat de verlichting in de wijk Vrederust regelmatig uitvalt? Zo nee, waarom niet? (1)

2) Bent u met mij van mening dat de wijk Vrederust goed werkende straatverlichting behoort te hebben? Zo nee, waarom niet?

3) Kunt u zorgen dat de straatverlichting weer gewoon gaat functioneren? Zo nee, waarom niet?

4) Kunt u mij en de bewoners van de wijk Vrederust garanderen dat de problemen met de straatverlichting spoedig opgelost gaan worden? Zo nee, waarom niet?

5) Bent u bekend met de brief van het kapot bezuinigde wijkberaad Vrederust? (2) Zo nee, waarom niet?

6) Kunt u duiden waarom er niet gecommuniceerd is met het wijkberaad, waarvan het college stelt dat dit een eerste aanspreekpunt van een wijk is? 2

7) Bent u met mij van mening dat de inwoners van de wijk Vrederust ook een schoon, heel en veilige woonomgeving verdienen? Zo ja, wanneer gaan de geconstateerde gebreken aangepakt worden?

Arjen Dubbelaar

(1) http://haagsallerlei.nl/staatverlichting-uitgevallen/

(2) Brief van Wijkberaad Vrederust met kenmerk 2014.062/WBV/MR/ma d.d. 5 november 2014 (bijlage)