Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad;

1) Bent u bekend met het het bedrijventerrein ZKD (1)?

U bent welvarend begonnen met revitalisatie van het bedrijventerrein ZKD. Echter is Dekkershoek daarbij wel het ondergeschoven kindje geworden. Hier heeft men nog een belabberd wegdek, verzakte stoepen en een slechte riolering. Daarnaast kan de openbare ruimte wel een opfrisbeurt gebruiken.

2) Kunt u aangeven wanneer u de revitalisatie van het bedrijventerrein gaat afmaken door metname Dekkershoek aan te pakken? Graag een tijdspad in uw beantwoording.

Er zijn klachten over het door de politie niet opvolgen van meldingen van criminele activiteiten en zelfs over het niet gebruiken van camerabeelden waar criminele activiteiten op zichtbaar zijn.

3) Kunt u duiden waarom de politie meldingen over criminele activiteiten niet serieus neemt? En waarom doet u niets met meldingen over illegale wietplantages en illegale bewoning van bedrijfspanden? Kunt u in uw beantwoording aangeven of u de bereidheid heeft om één bedrijventerrein wijkagent aan te stellen die meldingen van criminele activiteiten of andere meldingen van overlast opvolgt.

4) Kunt u inzake de veiligheid nog aangeven welke maatregelen op het ZKD-bedrijventerrein te nemen zijn? U moet hierbij denken aan cameratoezicht, betere straatverlichting en strakker / vaker surveilleren.

5) Heeft u de bereidheid om een zogeheten ‘Secure Lane’ – een met camera’s beveiligde parkeerstraat – voor vrachtwagens in te richten? Zo ja, hoe gaat u dit in overleg met het ZKD nader invullen?

6) Vanuit de Goudlaan zijn er diverse meldingen gedaan over campers en aanhangwagens die daar zeer langdurig staan en een negatieve invloed hebben op de openbare ruimte. Zou u deze meldingen willen opvolgen en de langdurig geparkeerde vehikels willen verwijderen?

7) Er bestaan zorgen over het voortzetten van het groenonderhoud door inzet vanuit de Haeghe Groep. Kunt u deze zorgen wegnemen en garanderen dat het groenonderhoud van het ZKD-bedrijventerrein ook de komende jaren door cliënten van de Haeghe Groep worden verzorgd? Graag een toelichting.

Tegen de wens van de ondernemers van ZKD-bedrijventerrein heeft u besloten om voor 10 (!) jaar statushouders te gaan huisvesten op een bedrijventerrein (2). Dit is noch wenselijk voor het bedrijventerrein, noch voor de statushouders die daar komen wonen zonder voorzieningen, zoals winkels, in de directe omgeving.

8) Heeft u de bereidheid om de locatie aan de Koperwerf te schrappen, zodat het bedrijventerrein beschikbaar blijft voor economische activiteiten en het creëren van werkgelegenheid? Graag een toelichting hoe u gaat voorkomen dat het deel rondom de Korperwerf voor langere tijd op slot gaat voor economische activiteiten.

Het bedrijventerrein heeft behoefte aan de komst van leisure-bedrijven (3), zoals lunchrooms, restaurants en café’s.

9) Welke inzet wilt u leveren om dit – in overleg met het ZKD-bedrijventerrein – mogelijk te maken? Graag een toelichting

(1) http://www.zkd.nl/

(2) https://www.denhaag.nl/nl/inburgeren-en-naturalisatie/statushouders/huisvesting-statushouders/locatie-koperwerf-huisvesting-statushouders.htm
(3) http://www.talentenbranche.com/Leisure-bedrijven.html