Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Nino Davituliani (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

De Universiteit Leiden heeft aangekondigd flink te zullen uitbreiden in Den Haag. De komende jaren zal de studentenpopulatie van deze universiteit stijgen van 5.000 tot ongeveer 10.000 studenten.

1. Hoe kijkt het college naar Den Haag als snelst groeiende studentenstad?


2. Welke inspanningen verricht het college op dit moment om meer studentenwoningen te realiseren?


3. In hoeverre kunnen oude kantoor- en winkelpanden snel omgeturnd worden tot studentenwoningen? Graag een gedetailleerd overzicht.


4. Hoeveel studentenwoningen komen er de komende jaren bij voor deze studenten? Graag een uitgebreide uiteenzetting


5. Hoeveel studieplekken zijn er momenteel in Den Haag? Zijn dit er genoeg voor ook de nieuwe studenten die Den Haag de komende jaren zal verwelkomen?


6. Hoe is het contact tussen gemeente en studentenverenigingen? Vinden er periodieke overleggen plaats?


7. Wat zijn de ambities van het college om Den Haag als studentenstad beter op de kaart te zetten?


Nino Davituliani

Hart voor Den Haag/Groep de Mos