Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Arjen Dubbelaar (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.


Buurthuis en wijkplatform Morgenstond nemen al jaren een hele belangrijke plaats in in deze wijk. Omwonenden, veelal ouderen, maken heel graag gebruik van de programma’s die de vrijwilligers aanbieden. Ook kan er twee maal per week een warme maaltijd worden gebruikt. Na de noodgedwongen maandenlange overlast en isolatie speelt het volgende zich af: parkeerverbod bij het Eeldeplantsoen direct naast het Buurthuis. Bovendien is de enige invalideparkeerplek, die speciaal is bedoeld voor bezoekers van het buurthuis in een bocht naast de stoep geplaatst.

1. Is het college bekend met het Buurthuis en het wijkplatform Morgenstond die een belangrijke plaats in de wijk innemen en waar veel senioren, ook met de auto, gebruik maken? *

2. Is het bij het college bekend, dat bij het pleintje aan het Eeldeplantsoen circa 20 parkeerplaatsen verdwenen zijn? Zo ja, waarom?

3. IS het college het met ons eens, dat wanneer ouderen hun auto niet meer kunnen parkeren, het buurthuis zo goed als onbereikbaar voor deze mensen wordt? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college met ons van mening dat er beter gekeken had kunnen worden naar de plek en toegankelijkheid van de enige invalideparkeerplaats, speciaal bestemd voor de bezoeker(s) van het buurthuis?

5. Als reden voor het parkeerverbod wordt door het stadsdeelkantoor gemeld dat “HMS de bocht niet meer kan maken om orac’s te legen”. Klopt deze beredening? HMS heeft namelijk nog nooit eerder de bocht gemaakt, maar er is altijd achteruit gereden om de orac’s te legen. Kan het college verklaren waarom de chauffeur dit nu niet meer kan doen?


Arjen Dubbelaar

Hart voor Den Haag/Groep de Mos