15 december 2015 Beantwoording Schriftelijke vragen Handhaven bedelverbod

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Kraft van Ermel (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1) Bent u bekend met het feit dat het bedelaarsprobleem, ondanks het bedelaarsverbod, weer de kop opsteekt in de Haagse binnenstad?

2) Bij Groep de Mos / Ouderen Partij komen geluiden binnen van verschillende ondernemers die dagelijks worden aangesproken door soms agressieve bedelaars. Herkent u die geluiden? Zo nee, is het dan niet hoog tijd om met deze ondernemers in gesprek te gaan?

3) Bent u het met Groep de Mos / Ouderen Partij eens dat de Haagse binnenstad aantrekkelijk moet blijven en niet dient te verloederen door lakse handhaving? Zo nee, waarom niet?

4) Bent u het met Groep de Mos / Ouderen Partij eens dat een verbod is bedoeld om gehandhaafd te worden? Zo nee, waarom niet?

5) Bent u bereid meer middelen in te zetten om het bedelverbod te handhaven om te voorkomen dat er een gedoogbeleid ontstaat en de binnenstad minder prettig wordt voor zowel winkeliers als het winkelpubliek? Zo nee, waarom niet?

6) Gaat u meer handhavers sturen, eventueel handhavers in burger, naar winkelgebied De Haagsche Bluf, waar sinds een paar maanden blowende hangjongeren voor overlast zorgen omdat ze het gebied zien als een hangplaats, waardoor ondernemers zich bedreigd voelen en bezoekers wegblijven? Zo nee, waarom niet?

 

Lex Kraft van Ermel

Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag