31 augustus 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen gemeentelijke steun voor door noodweer getroffen Haags voetbalhistorie museum

1. Is het college bekend met het artikel: “Rob Pronk bleef na zware hoosbui achter met drijfnat Voetbalhistoriemuseum:’Wat een ellende’”*?

2. Deelt u de mening dat het Haags voetbalhistorie museum een grote waarde heeft voor de stad en dat u mensen in de stad heel veel plezier mee doet door dit stukje Haagse cultuur in de stad een prominente plek te geven en te behouden? Zo ja, op welke manier(en) gaat het college zich inspannen om dit te bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid om samen met het Haags voetbalhistorie museum te bezien, ook met financiële ondersteuning, hoe we kunnen komen tot een volwaardig Haags voetbal museum met als locatie Scheveningen? Zo nee, waarom niet? 

4. Bent u bereid om het Haags voetbalhistorie museum te ondersteunen met een crowdfunding actie, waarbij u uw brede netwerk zult aanboren? Zo nee, waarom niet?

https://www.ad.nl/dossier-dit-zijn-onze-topverhalen/rob-pronk-bleef-na-zware-hoosbui-achter-met-drijfnat-voetbalhistoriemuseum-wat-een-ellende~a013a9e4/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web