1 september 2015 Beantwoording Schriftelijke vragen Giftige snoerworm

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het bericht ‘Giftige nieuwe snoerworm ontdekt in Nederlandse kustwateren’ (1)

2) Is deze giftige snoerworm al aangetroffen langs de kust van Den Haag en Scheveningen? Zo ja, hoeveel exemplaren? Kunt u in uw beantwoording ook aangeven of in de eventueel aangetroffen exemplaren ook het dodelijke gif tetrodotoxine is aangetroffen.

3) Heeft u zichzelf inmiddels op de hoogte gesteld hoe te handelen als badgasten langs de Haagse en Scheveningse kust in aanraking komen met deze giftige snoerworm? Zo ja, hoe en kunt u dit, indien exemplaren van deze ongezellige worm zijn gesignaleerd of binnenkort te verwachten zijn, communiceren richting strandwacht, badgasten en de overige burgerij?

 

(1) ‘Giftige snoerworm ontdekt in Nederlandse kustwateren’, Omroep West, 19 juli 2015

http://www.omroepwest.nl/nieuws/19-07-2015/giftige-nieuwe-snoerworm-ontdekt-nederlandse-kustwateren#TABK26rWs34VYCBb.01

 

Richard de Mos

Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag