Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Is het college bekend met het bericht van Ahmed Araad (1), een invalide man die bij het aanvragen van een invalideparkeervergunning aan alle door u gestelde criteria voldoet, maar die van u geen vergunning krijgt?

2) Kan het college duiden waarom u uw eigen criteria heeft geprullemandeerd en u de invalide Ahmed laat zitten bij de aanvraag van een invalideparkeervergunning? Graag een toelichting.

3) Heeft het college de bereidheid om de invalideparkeervergunning als de wiedeweerga alsnog in orde te maken? Zo neen, waarom niet?

(1) https://twitter.com/ahmedaarad/status/1351570773715144706?s=21