Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Meinesz (Hart voor Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad: 

  1. Is het college bekend met de herrietram en overlast van de tram (9) in op het traject Gevers Deynootweg tussen het Kurhaus en het Zwarte Pad? 

Een aantal jaar geleden is er afgesproken dat tramchauffeurs niet harder dan 25 km/u op dit stuk van de rails mogen rijden, niet alle chauffeurs houden zich hieraan en ook is het bord wat dit aangeeft twee weken geleden weggewaaid. 

  1. Kan het college aangeven waarom het zo lang duurt voordat er één boord teruggeplaatst is? Zo nee, kan het college opheldering vragen bij de HTM? 
  2. Is het college bereid om met de HTM te overleggen dat er een gesprek met de chauffeurs volgt dat zij op dit traject niet harder dan 25 km per uur mogen en kunnen rijden? Zo nee, waarom niet? 
  3. Is het college bereid geluidswerende matten aan te brengen op dit traject? Zo nee, waarom niet?