1 december 2020 Beantwoording Schriftelijke vragen groei aantal nieuwe inwoners af te remmen

1) Bent u bekend met de berichten: ”Duizenden extra plekken voor vluchtelingen nodig door wegwerken achterstand” (1) en “65% Nederlanders wil inperking immigratie” (2)?

2) De bevolkingssamenstelling is in onbalans. Bovendien drukt overbevolking op de leefbaarheid en zorgt onder meer voor criminaliteit, radicalisering en vervuiling op straat. Het absorptievermogen van onze steden is al lange tijd bereikt. Deelt u de mening dat – mede door bevolkingsgroei – de leefbaarheid in onze stad ernstig onder druk staat en dat tal van wijken al zwaar overbelast zijn? Graag een toelichting en uw visie hierop.

3) Deelt u de mening dat verdere bevolkingsgroei een grote impact heeft op de handhaving op de veiligheid in onze steden, zeker gezien het tekort aan politie- en handhavingscapaciteit? Graag een toelichting en uw visie hierop?

4) Deelt u de mening dat verdere bevolkingsgroei een grote impact heeft op de al onder druk staande woningmarkt in onze steden, zeker gezien het feit dat je bij de planvorming ziet dat de rek eruit is, er zit gewoon een limiet op het aantal mensen dat je per m2 kwijt kunt. Zeker als je ook een leefbaar en veilig woonmilieu wilt creëren. Graag een toelichting en uw visie hierop.

5) Heeft u de bereidheid om er bij het Rijk op aan te dringen dat zij de wettelijke taakstelling, die het verplicht om vluchtelingen op te vangen, voor onze stad schrapt, teneinde de sociale cohesie in onze stad te bewaren? Graag een toelichting.

6) Bent u bekend met het feit dat uit onderzoek van Kantar blijkt dat een zeer groot deel (91%) van de Nederlanders vindt dat er nauwelijks ruimte is voor meer inwoners. Zo ja, heeft u de bereidheid om bij het Rijk aan te dringen op immigratie beperkende maatregelen? Graag een toelichting.

(1) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5187487/duizenden-extra-plekken-voor-vluchtelingen-nodig

(2) https://www.telegraaf.nl/nieuws/2107687974/enquete-65-van-nederlanders-wil-inperking-immigratie