15 december 2015 Beantwoording Schriftelijke vragen Verzekeraars en hulpmiddelen

Voor de periode 2015 -2017 heeft u met diverse zorgverzekeraars een convenant gesloten (RIS280311). Het uitgangspunt van deze convenanten is dat burgers de ondersteuning en zorg krijgen die ze nodig hebben. Het Algemeen Dagblad bericht vandaag (1) over de besparingsdrift van verzekeraars met als gevolg dat ouderen en zieken steeds vaker niet de medische hulpmiddelen die passen bij hun aandoening.

Overeenkomstig Art 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het onderhavige artikel?

2. Is het uitgangspunt van de convenanten met zorgverzekeraars zoals verwoord in de inleiding, nog steeds geldig? Zo neen, waarom niet?

3. Bent u het met Groep de Mos / Ouderen Partij eens dat niet de zorgverzekeraar de behoefte bepaalt, maar het medisch veld, bv de huisarts? Zo neen, waarom niet?

4. Is het in Den Haag reeds voorgekomen dat besparingsdrift van een zorgverzekeraar heeft geleid tot niet naleven van het uitgangspunt uit vraag 2. Zo ja, wat heeft u daaraan gedaan.

5. Bent u bereid er alles aan te doen dat de zorgvrager ook van de zorgverzekeraars alle zorg krijgen die ze nodig hebben? Zo ja, op welke wijze?

 

Lex Kraft van Ermel

Groep de Mos / Ouderen Partij

(1) http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4176006/2015/11/01/Ouderen-en-zieken-krijgen-vaak-fout-hulpmiddel.dhtml