Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Sluijs de volgende vragen:

1) Is het college bekend met het burgerinitiatief voor een erfgoedpark in Loosduinen (1), dat initiatiefnemers inmiddels 7 jaar geleden gestart zijn maar dat nog steeds niet gerealiseerd is?

2) Wat vindt het college van dit initiatief?

3) Kan het college uitleggen wat de reden is dat dit initiatief tot op heden nog niet gerealiseerd is?

4) Kan het college aangeven welke (in het artikel genoemde) voorwaarden de gemeente gesteld heeft waardoor initiatiefnemers tot nu toe nul op het rekest gekregen hebben?

5) Is het college het met Hart voor Den Haag eens dat dit mooie initiatief alsnog gerealiseerd moet worden? Zo ja, is het college bereid met de initiatiefnemers op een constructieve manier hierover in gesprek te gaan om te kijken naar de mogelijkheden?

Ralf Sluijs
Hart voor Den Haag

(1)