Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad 

1) Bent u bekend met de uitbreiding van het winkelcentrum Savornin Lohmanplein? 

Deze uitbreiding, waar het verblijfsklimaat wordt verbeterd, juichen wij van harte toe. Er zijn wel zorgen over de verkeersveiligheid. Zo is er nu aan de achterkant, waar leveranciers aan- en afrijden, een gevaarlijke situatie ontstaan. Een zo niet nog gevaarlijker kruispunt, met grote kans op ongelukken, is met de Groen van Prinstererlaan. Door geparkeerde auto’s en busjes bestaat hier een totaal onoverzichtelijk kruispunt.

2) Buurtbewoners kregen vorige week een schrijven van de gemeente in de bus waarin werd uitgelegd wat er de komende periode aan werkzaamheden wordt uitgevoerd. Helaas werd daarin niets vermeld over de waarborgen van de verkeersgebruikers ten aanzien van de veiligheid. Waarom niet? 

3) Heeft u de bereidheid om een dringend onderzoek uit te voeren om de verkeerssituatie te evalueren en passende maatregelen te nemen om de verkeerssituatie(s) weer veilig te maken voor de buurt? Graag een toelichting.