Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden Richard de Mos en Arjen Dubbelaar (Hart voor Den Haag/ Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met het pand ‘De Assumburghoeve’ aan de Assumburgweg 2 in Moerwijk?

2) Klopt de informatie van het kadaster dat het pand in 1900 is gebouwd?

3) Waarom is dit pand na 120 jaar geen gemeentelijk monument?

4) Is het stadsbestuur met Hart voor Den Haag/Groep de Mos van mening dat dit pand behouden moet blijven? Zo nee, waarom niet? 

5) Is de gemeente Den Haag eigenaar van het pand? Zo nee, wie dan?

6) Kunt u duiden waarom dit pand aan zijn lot is overgelaten en er geen onderhoud lijkt plaats te vinden? Graag in uw beantwoording waarom een ondernemer van u persé moest verdwijnen (1), terwijl krakers er nu vrij spel hebben gehad en de buurt het nakijken. 

7) Waarom is er niet gehandhaafd op het tuig dat deze boerderij gesloopt heeft? Graag een toelichting 

8) Gaat de gemeente de schade verhalen op het tuig dat het pand en de tuin zo heeft toegetakeld? Zo nee, waarom niet?

9) Gaat de gemeente aangifte doen tegen de daders? Zo nee, waarom niet?

10) Is er naast een civiele procedure voor de schade, ook een strafrechtelijke procedure tegen de daders? Zo nee, waarom niet?

11) Kunt u duiden waarom de gemeente op deze manier met dit pand is omgegaan?

12) Gaat de gemeente de schade verhalen op de daders? Zo nee, waarom niet?

13) Wat zijn de plannen van de gemeente met dit pand op korte en lange termijn? Graag een toelichting.

14) Is het mogelijk om er (voorlopig) een maatschappelijke invulling aan te geven, zeker gezien de Regiodeal (eventueel samen met geïnteresseerde ondernemers)? Zo nee, waarom niet?

15) Bent u bekend met de wens van de Moerwijk Coöperatie om een voedseltuin te realiseren? Wat zijn hiervoor de mogelijkheden? Graag in uw toelichting de eventuele besprekingen met de Moerwijk Coöperatie hieromtrent.

(1) Omroep West – Het is over voor Soeboer: Haags restaurant sluit vestiging bij station Moerwijk, https://www.omroepwest.nl/nieuws/3825678/Het-is-over-voor-Soeboer-Haags-restaurant-sluit-vestiging-bij-station-Moerwijk

(2) Omroep West – Haagse Moerwijk wil oude pannenkoekboerderij weer het centrum van de buurt maken, https://www.omroepwest.nl/nieuws/4406187/Haagse-Moerwijk-wil-oude-pannenkoekboerderij-weer-het-centrum-van-de-buurt-maken