7 april 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen Stop internetdwang bij ouderen
1) Bent u bekend met het bericht ‘Ouderen zijn internetdwang zat’ (1)? 

2) Bijna alle ouderen (98%) vinden dat bedrijven en overheden alternatieven moeten bieden voor mensen die online niet alles willen regelen. Kunt u duiden hoe u als gemeente garandeert dat ouderen niet worden uitgesloten omdat ze geen of beperkt internet gebruiken?

3) Welke alternatieven biedt u als gemeente voor ouderen die niet of nauwelijks op internet zitten? 

4) Wilt u met ouderenbond KBO-PCOB in overleg om te bezien wat u verder kunt doen om uitsluiting van ouderen tegen te gaan? Zo ja, graag een terugkoppeling. 

5) Wil de gemeente zelf het goede voorbeeld geven inzake alternatieven voor online, teneinde ouderen in staat te stellen om te blijven participeren in onze samenleving? Graag een toelichting. 

Raadsleden: Richard de Mos (Hart voor Den Haag), Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam), Wil van Soest (Amsterdam), René Eekhuis (Respect! Almere), Peter Stehouwer (Burger Belangen Moerdijk), Cor Verbeek (Ouderen Appèl Eindhoven), Rien Luijkx (Burger Partij Veldhoven), Josette Hogewoning (ONS Vlaardingen), Jolanda Gaal (Onafhankelijk Delft). Kandidaat-Kamerleden Arja Brink (Purmerend) en Martijn van Butselaar (Arnhem) 

(1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/413143528/ouderen-zijn-internetdwang-zat