6 april 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen Haagse beveiligingsprojecten

1) Klopt het dat er beveiligingscontracten in Den Haag gegund worden aan bedrijven uit bijvoorbeeld Amsterdam?

2) Is het college het met ons eens dat dit een negatief effect heeft op de werkgelegenheid onder Hagenaars? Zo nee, waarom niet?

3) Voor hoeveel extra verkeersbewegingen en (parkeer)kosten zorgt deze keuze?

4) Deelt het college onze mening dat ook het flexibeler opschalen gemakkelijker en sneller is als een bedrijf in Den Haag dan wel regio Haaglanden gevestigd is?

5) Klopt het dat de strandtenthouders ook een voorkeur hebben voor een bedrijf in de buurt?

6) In hoeverre gaat deze aanbesteding ten koste van werkgelegenheid in onze stad en wat is de te verwachten kostenpost qua sociale zekerheid? (*)

7) Hoeveel jongeren in onze stad krijgen op deze manier niet de kans om aan de slag te gaan en klopt het dat er via Den Haag werkt jongeren tot beveiliger zijn opgeleid die nu geen werk hebben?8) Wat zijn de misgelopen investeringen die beveiligingsbedrijven “teruggeven” aan de stad, maar dit in de toekomst niet meer zullen doen?

 https://www.omroepwest.nl/nieuws/4076796/Haagse-partijen-Help-lokale-ondernemers-de-coronacrisis-door 

Jelle Meinesz
Hart voor Den Haag/Groep de Mos