Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Nino Davituliani (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1. Kan het college aangeven wat op dit moment het protocol van de GGD is  wanneer er sprake is van een ouder van een kind waarbij COVID-19 is geconstateerd? En het protocol van de GGD wanneer er COVID-19 is geconstateerd bij een leerling?

2. Kunt u inzicht bieden in de procedure van scholen als blijkt dat bij een leerling COVID-19 is geconstateerd? Zo nee, waarom niet?

3. Kunt u duidelijk aangeven bij wie de verantwoordelijkheid ligt om ouders van klasgenoten te informeren wanneer bij een klasgenoot COVID-19 is geconstateerd?

4. Wat wordt er van scholen verwacht als ouders besluiten hun kind uit angst voor besmetting thuis te houden? Is de school verplicht om dan onderwijs online aan te bieden zoals vóór de schoolvakantie het geval was? Hoe gaat de onderwijsinspectie hiermee om?

5. Mogen ouders ervan uitgaan dat, wanneer de school ofwel de GGD niet communiceert, hun kind veilig is voor COVID-19 besmetting?

6. Indien er bij een klasgenoot COVID-19 is geconstateerd, waarom hoeft niet de hele klas 10 dagen in quarantaine? Op basis waarvan is deze beslissing gerechtvaardigd? Kan het college toelichten wat de motivatie van het RIVM c.q. de GGD hier is indien de rechtvaardiging vanuit hen komt?

7. Indien er bij een klasgenoot COVID-19 is geconstateerd, waarom wordt de klas (en hun ouders) niet getest op COVID-19? Op basis waarvan is deze beslissing gerechtvaardigd? Kan het college toelichten wat de motivatie van het RIVM c.q. de GGD hier is indien de rechtvaardiging vanuit hen komt?

8. Kunt u zich voorstellen dat het onduidelijke COVID-19 protocollen bij de scholen ertoe bijdraagt dat ouders het zekere voor het onzekere nemen en hun kinderen bij de mildste klachten al thuis laten zulks (nu al) voor gigantische onderwijsachterstanden zorgt? Kan het college toezeggen om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de schoolbesturen en de GGD teneinde duidelijk COVID-19 protocol voor de scholen op te stellen? Zo nee, waarom niet?

9. Wat wordt er momenteel aan gedaan om de onderwijsachterstanden in zwakke wijken aan te pakken? Graag een gemotiveerd antwoord.

10. Is het college bereid om op een zeer korte termijn met een actieplan te komen teneinde ervoor te zorgen dat de onderwijsachterstanden in zwakke wijken zo snel mogelijk worden aangepakt?

Nino Davituliani

Hart voor Den Haag/Groep de Mos