Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Jelle Meinesz (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Is het college het ermee eens dat de Haagse Markt een icoon en een uithangbord is voor Den Haag?

2) Is het college bekend met het feit dat bij veel Haagse marktkooplieden het water aan de lippen staat?

3) Is de wethouder op de hoogte van het feit, dat er overal in het land de huren worden kwijtgescholden voor Q 2, 3 en 4? Zo ja, waarom gebeurt dit in Den Haag niet?

4) Vindt het college ook niet dat er per direct over moet worden gegaan naar kwijtschelding, om de ondernemers perspectief te geven voor de toekomst, zo nee, waarom niet?

5) Klopt het dat er op de afdeling markten, nog meer personeel is aangetrokken, en zo ja, hoeveel mensen heeft men extra in dienst genomen?

6) Zijn deze mensen woonachtig in Den Haag en/of kennen zij de stad goed?

 

Jelle Meinesz

Hart voor Den Haag/Groep de Mos