Het lukt Haagse stadsbestuur maar niet om de enorme afvalberg en bijplaatsingen onder controle te krijgen ondanks actieplannen zoals Schone stoep, Schoon doen we gewoon en het rattenoffensief. Het zwaartepunt van de dumpingen vindt plaats in het weekend, juist het tijdstip dat er nauwelijks vuil wordt opgehaald en de handhaving op een laag pitje staan. De stinkende afvalbergen moeten dan in het begin van de week worden opgeruimd, vaak lukt dat niet eens meer op maandag zodat de troep nog langer op straat blijft liggen en een dankbaar feestmaal is voor ongedierte zoals ratten en meeuwen. 

 1. Is het stadsbestuur met ons van mening dat het zwaartepunt van het afvalprobleem in het weekend is en er dan de meeste dumpingen plaats vinden? Zo nee, waarom niet?
   
 2. Welke resultaten heeft de actie ‘Schone stoep’ tot nu toe opgeleverd? 
   
 3. Hoeveel boetes heeft handhaving uitgedeeld n.a.v. afvaldumpingen in het weekend? 
   
 4. Is het stadsbestuur bereid om het afvalprobleem het hoofd te bieden door het afval ook op zaterdag en zondag op te halen op plaatsen die bekend staan als hotspots en waar meldingen van komen? Zo nee, waarom niet? 
 5. Wanneer gaat het college flexibele camera’s gebruiken en een hufterboete invoeren om notoire overlastgevers eindelijk fors af te schrikken en de afvaldumpingen tegen te gaan?

René Oudshoorn
Hart voor Den Haag/Groep de Mos