15 december 2020 Beantwoording Schriftelijke vragen Het begint bij een goed fundament

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Vanaf Juli 2021 krijgen alle huizen bij verkoop een funderingslabel dat het risico op verzakkingen vaststelt. Momenteel is al een indicatief funderingslabel op te vragen op de website van het Kennis Centrum Funderingslabel. De fractie van Hart voor Den Haag krijgt geluiden uit de sector en woningeigenaren dat de implementatie van het label niet goed gaat.

  1. Is het college op de hoogte van de invoering van dit nieuwe label? Zo ja, wat vindt het college hiervan? (*)
  2. Met name in het Statenkwartier en Geuzenkwartier komen de data waarop het label wordt getoetst en de werkelijke situatie niet overeen. In deze wijken is de fundering veel op staal uitgevoerd en niet op houten palen. Is het college ervan op de hoogte dat in deze wijken veel onjuiste resultaten uit de toets komen omdat de data onjuist is? Zo ja, wat gaat het college hieraan doen? Zo nee, waarom niet?
  3. Is de VVE-balie voldoende voorbereid op vragen over dit label?
  4. Welke bijdrage wordt vanuit het college geleverd om de invoering van het funderingslabel goed te laten verlopen?
  5. Wie gaat de rekening hiervoor betalen?

William de Blok

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

(*) https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2020/10/20/13/00/funderingslabel-is-nog-in-testfase#/