30 augustus 2022 Schriftelijke vragen schrappen Vuurwerkfestival Scheveningen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met onderstaande berichten (1) (2)?

2) Kunt u concreet duiden wat u met de vele aangeleverde Hart voor Den Haag suggesties uit onze politienota ‘Roeien met de riemen die we hebben’, van alweer twee jaar geleden, heeft gedaan? Graag een gedetailleerd antwoord.

3) Kunt u duiden wat u en de burgemeester in zijn rol als voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) concreet gegaan hebben om het jarenlange tekort aan honderden politieagenten eindelijk te lenigen? Graag in uw antwoord de behaalde resultaten, zeker nu u het Vuurwerkfestival Scheveningen schrapt wegens een capaciteitsprobleem bij de politie.

4) Deelt u de mening dat het schrappen van het Vuurwerkfestival Scheveningen de lokale economie een gigantische klap toebrengt? Zo ja, hoe gaat u ondernemers, die wel fors huur moeten betalen voor het betrekken van hun locaties, compenseren? Graag een gedetailleerd antwoord.

5) Bent u vergeten welke keiharde financiële klappen, ondernemers, zeker die in de evenementenbranche en de horeca, tijdens de coronacrisis hebben gehad? Zo ja, deelt u de mening dat het schrappen van belangrijke evenementen, zoals het Vuurwerkfestival Scheveningen, niet zullen bijdragen aan het herstel van de economie? Graag een gedetailleerd antwoord, daarbij ook betrekken hoe u dit in de toekomst gaat voorkomen.

6) Deelt u de mening dat u uw planning niet helemaal op orde heeft, gezien het feit dat het Vuurwerkfestival elk jaar in augustus plaatsvindt? Graag in uw antwoord betrekken in hoeverre u het draaiboek, dat u hopelijk heeft bij dit soort evenementen, paraat had.

(1) https://www.omroepwest.nl/nieuws/4578636/vuurwerkfestival-scheveningen-geschrapt-door-gebrek-aan-politie

(2) https://www.omroepwest.nl/amp/nieuws/4062849/ongebruikelijke-oplossingen-nodig-bij-aanpak-tekort-aan-agenten