Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid Constant Martini (Hart voor Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

In de Volkskrant van vrijdag 16 juni 2023 staan een aantal sterke beleidsvoorstellen van Minister Robbert Dijkgraaf. Met betrekking tot de komst en het aantal van internationale studenten spreekt hij zich duidelijk uit. De 40% inschrijvingen van deze studenten aan de Universiteit en Hoger onderwijsinstellingen is te veel van het goede. Dat is goed nieuws voor de woningnood in Den Haag.

  1. Kan het college mededelen hoeveel studentenwoningen of andere studentenhuisvesting er thans beschikbaar zijn op de woningmarkt (huur en verhuur)
  2. Kan het college mededelen hoeveel internationale studenten in Den Haag wonen en hoeveel daarvan een huisvestingsoplossing in de stad hebben gevonden?
  3. Kan het college aangeven hoeveel internationale studenten woonachtig in de specifieke woongebouwen (van o.a. DUWO) zijn?
  4. Kan het college hoeveel studentenwoningen zijn thans voorzien in de planvoorraad?
  5. 40% van de nieuwe inschrijvingen zijn internationale studenten. Dat is nogal een hoog aantal. Als deze inschrijvingen met 75% worden teruggebracht. Hoeveel studentenwoningen zijn er dan nog nodig?
  6. In de ingediende bouwplannen die thans nog in behandeling zijn bij de raad is ook een reservering gemaakt voor studentenhuisvesting. Kan het college mededelen of met de verminderde komst van de internationale studenten er sprake is van overcapaciteit en twee of de businesscases van de nog op te leveren studentenwoningen wel klopt?
  7. Kunnen de bestaande en nog op de markt komende studentenwoningen nu toegewezen worden aan Haagse woningzoekende jongeren?

Constant Martini
Hart voor Den Haag