6 september 2022 Beantwoording Schriftelijke vragen Werk aan tramlijn nekt Haagse ondernemers

  1. Is het college bekend met het artikel Werk aan tramlijn nekt Haagse ondernemers’ van De Telegraaf? (1)
  2. Is het college zich ervan bewust dat diverse ondernemers, rondom de werkzaamheden, de kerst niet zullen halen?
  3. Wat kan en gaat het college doen om deze ondernemers toch overeind te houden?
  4. Veel ondernemers gingen aan zichzelf twijfelen, maar kunnen niet anders dan constateren dat de werkzaamheden ervoor zorgen dat klanten massaal wegblijven. Wat is de reactie van het college hierop?
  5. Waarom worden er al afzettingen geplaatst terwijl de werkzaamheden dan nog niet begonnen zijn?
  6. Wanneer kunnen we de toegezegde uniforme nadeelcompensatieregeling verwachten? (RIS312813)
  7. Zaken tonen omzetverliezen van maandelijks dertig tot vijftig procent sinds de werkzaamheden zijn gestart. Begrijpt het college dat bedrijven dit niet kunnen volhouden en wat kan het college doen voor deze ondernemers?
  8. “Ik zie nooit iemand van de gemeente, maar krijg wel de facturen van de gemeentebelastingen. We voelen ons echt in de steek gelaten.” Begrijpt het college dit gevoel? Zo nee, waarom niet?
  9. Is het college bereid om samen met Hart voor Den Haag, in gesprek te gaan met de ondernemers? Zo nee, waarom niet?