29 juni 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen aanpakken van pesten met naaktfoto’s

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de raadsleden Nino Davituliani en Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1. Kan het college de precieze cijfers over de afgelopen 2 jaar van sexting, exposing en deepfake slachtoffers in Den Haag inzichtelijk maken?

2. Is er volgens het college sprake van een toename van het probleem sinds de uitbraak van het corona-virus?

3. Ontvangt het college ook signalen vanuit de scholen rondom het verspreiden van naaktfotos en video’s? Zo ja, welke signalen zijn het precies?

4. Is het college met Hart voor Den Haag/Groep de Mos van mening dat we enorm achterlopen als het gaat om preventie en vervolging en dat dit grote gevolgen kan hebben voor het welzijn en de toekomstige maatschappelijke positie van onze jongeren?

5. Is het college bereid om bij het Rijk te lobbyen voor een flexibele wetgeving om online seksueel grensoverschrijdend gedrag effectief aan te kunnen pakken? Zo ja, hoe gaat het college e.e.a in gang zetten?

6. Is het college bereid om samen met het onderwijs een grote online campagne te lanceren ter bewustwording van jongeren over online sekuseel grensoverschrijdend gedrag?

7. Heeft het college de bereidheid om naast het bestrijden van sexting, dat andere grote online gevaar, grooming, ofwel digitaal kinderlokken, hoog op de politieke agenda te zetten?  Zo ja, wilt het college hierbij inzetten op voorlichting aan kinderen en ouders, met daarbij de wijze hoe zij zulke gevallen kunnen melden bij de politie? Graag een toelichting.

Nino Davituliani, Richard de Mos
Hart voor Den Haag/Groep de Mos