1.Gaat Den Haag, in navolging van bijvoorbeeld Amsterdam, zich inschrijven voor de landelijke pilot? (*)
2.Waarom is dit tot op heden niet gebeurd?
Ons bereiken geluiden dat handhavers op Scheveningen momenteel zijn uitgerust met een bodycam, maar nog niet elke boa in Den Haag.

3.Hoeveel handhavers zijn momenteel uitgerust met de bodycam?
4.Wanneer zullen eindelijk alle handhavers over een goede beschermende uitrusting met bodycam beschikken?
5.Bent u bereid te bezien of handhavers in grotere groepen kunnen optreden op plaatsen en in situaties waar de overlast het grootst is, zodat de pakkans wordt verhoogd en het veiligheidsgevoel toeneemt? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/amsterdam-pilot-wapenstok-boas/

Jelle Meinesz
Hart voor Den Haag/Groep de Mos