5 juli 2022 Beantwoording Schriftelijke vragen Red de Keizerstraat!

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid Coen Bom (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Tijdens een wijkschouw van 17-05-2022 uitten de ondernemers van de Keizerstraat grote zorgen over de staat van de straat. Vooral het voorgenomen opbreken van 2x 4 maanden is daarbij zorgwekkend, het voortbestaan van vele ondernemingen komt daarmee in gevaar.

  1. Is het college van mening dat het behoud van de ondernemers in de Keizerstraat cruciaal is voor het voortbestaan van deze winkelstraat?
  2. Is het college bereid om de uitvoering van de plannen opnieuw te toetsen op wenselijkheid en proportionaliteit en daarbij alternatieven te overwegen, zoals vergroening van de Keizerstraat door plaatsen van bomen en perkjes op plekken waar dat kan, propageren van aanleg van geveltuintjes en groene daken? 
  3. Is het college bereid de uitvoering van de plannen met minimaal een jaar, liefst twee jaar, uit te stellen om de ondernemers na de ingrijpende Coronacrisis een kans te geven een buffer op te bouwen?
  4. Is het college bereid om de jarenlange fietsenchaos nu voor eens en voor altijd op te lossen door het plaatsen van fietsnietjes op meerdere plekken in de straat?
  5. Is het college bereid om een zomer- en winterbeleid in te voeren voor parkeren in de Keizerstraat waardoor bezoekers de ondernemers in de winter eenvoudiger kunnen bereiken. Kortom: de pollers omlaag vanaf 1 oktober tot 1 maart. 
  6. Is het college bereid om d.m.v. de Pandbrigade de vele leegstaande panden actief te controleren, ook de panden die jarenlang dicht zijn terwijl er zogenaamd een onderneming is gehuisvest? En na controle ook over te gaan tot ontruiming of boetes?
  7. Is het college bereid om opnieuw te onderzoeken of de vestiging van een Biesieklette haalbaar is in de Keizerstraat? Als het college zo graag wil dat iedereen op de fiets naar Scheveningen komt is dit essentieel.
  8. Is het college bereid om de parkeerhavens in het begin van de Keizerstraat om te vormen tot een groengele zone? Tarieven zijn nu veel te hoog.
  9. Is het college bereid om te onderzoeken of een muurschildering of kunstwerk op raster bij de entree van de Keizerstraat aan de kant van de Jurriaan Kokstraat haalbaar is? 
  10. Is het college bereid om een parttime vestigingsmanager aan te wijzen die actief op zoek gaat om wenselijke ondernemers over te halen om zich in de straat te vestigen?


Coen Bom
Hart voor Den Haag