9 juli 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Invalidenbord in Duindorp

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid René Oudshoorn de volgende vragen:

Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

Midden op de toch al zo smalle stoep in de Meeuwenstraat Duindorp heeft de gemeente een invalide parkeerbord geplaatst, zodanig dat er geen scootmobiel of rolstoel meer kan passeren (zie bijlage).

1) Wat vindt het college van deze plek voor dit invalide parkeerbord in combinatie met de smalle stoep? (*)

2) Wat gaat het college doen om de stoep zo snel mogelijk weer toegankelijk te maken voor rolstoelen en scootmobielen?