1) Klopt dit bericht en klopt het dat Vestia een vergunning had moeten hebben (*)? Zo ja, hoe is dit in hemelsnaam mogelijk?

2) Welke actie dan wel stappen is het college van plan te ondernemen om de desbetreffende bewoners te helpen/tegemoet te komen?

3) Wie controleert in Den Haag de gunningen aan energieleveranciers?

4) Is het college bereid de rolverdeling alsmede de controlemechanismen rondom energielevering duidelijk te maken? 

5) Hoe gaat het college voorkomen dat dit in de toekomst weer kan gebeuren? 

(*) https://www.omroepwest.nl/nieuws/4330387/Bewoners-verbijsterd-Vestia-had-geen-vergunning-voor-zeewaterwarmtecentrale-Duindorp

René Oudshoorn

Hart voor Den Haag