30 augustus 2022 Beantwoording Schriftelijke vragen Nachtbus

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stellen de leden Jelle Meinesz en Coen Bom (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Is het college bekend met het artikel: “Nachtbus Den Haag keert voorlopig nog niet terug”?

Vanwege de coronapandemie was dit een tijdelijke maatregel. Deze maatregel lijkt nu blijvend, tot grote ontevredenheid van burgers van Den Haag en omstreken.Reizigersvereniging Rover is om die reden een petitie gestart om het avond- en nachtvervoer te verbeteren.

2) Kan het college aangeven welke concrete acties zij met de HTM onderneemt om z.s.m. de nachtbus terug te laten keren? 

In het artikel gaat het over feestgangers die naar huis moeten. Buiten de feestgangers zijn er tal van mensen die vanwege onregelmatige diensten ook ‘s nachts naar huis moeten en gebruik willen maken van de nachtbus. 

3) Is het college het met Hart voor Den Haag eens dat we mensen juist moeten verleiden om gebruik te maken van het OV? Is het college, net als Hart voor Den Haag, van mening dat mensen hun vertrouwen in het OV juist kunnen verliezen als er haltes worden geschrapt en de nachtbus en reguliere lijnen minder of niet rijden?  Zo nee, waarom niet?

4) Is het college bereid met de HTM in gesprek te gaan om in ieder geval z.s.m op de drukste uitgaansavond van de week (de zaterdag) de nachtbus weer te laten rijden? Zo nee, waarom niet? 

  1. https://www.omroepwest.nl/nieuws/4606526/nachtbus-den-haag-keert-voorlopig-nog-niet-terug