Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Klopt het dat de optie voor een avondklok op tafel ligt en dreigt voor de Haagse horeca?

2) Is de burgemeester voornemens om een avondklok in te stellen voor Haagse horeca?

3) Wat vindt de burgemeester van de stelling van de burgemeester in Delft, die stelt dat het sluiten van de horeca niets oplost om het aantal besmettingen tegen te gaan? (*)

4) Wat gaat het burgemeester doen aan het drama dat momenteel de evenementenbranche en artiestenwereld overkomt en erkent u dat eerder sluiten van de horeca livemuziek nagenoeg onmogelijk maakt?

(*) https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/delft-coronamaatregelen-studenten/