15 december 2015 Beantwoording Schriftelijke vragen Terras Eetcafé Augustus

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Gezien de vele vragen van de zijde van Groep de Mos / Ouderen Partij aangaande het terrassenbeleid in de Reinkenstraat, moet uw College bekend zijn met de oneerlijke concurrentie die daar is ontstaan omdat de ene horecagelegenheid wel een parkeerterras voor de deur heeft gekregen en de andere niet.

Groep de Mos is verheugd dat de eerste vergunningen voor parkeerterrassen in de Reinkenstraat zijn afgegeven.

2) Maar deelt u de mening dat daarbij wel moet gelden ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’? Zo ja, heeft u de bereidheid, zeker nu onze fractie bij eerdere vragen al mogelijke oplossingen heeft meegegeven, er subiet voor te zorgen dat alle horecaondernemers in de Reinkenstraat een vergunning krijgen voor een parkeerterras?

3) Kunt u duiden waarom u eetcafé Augustus al geruime tijd het ondernemen onmogelijk maakt? Zo weigert u niet alleen het gelijkheidsbeginsel bij dit etablissement toe te passen door de ene ondernemer wel een parkeerterras te vergunnen en de andere niet, maar haalde u, op straffe van 1.000 euro per dag (!), ook zijn al achttien jaar bestaande achterterras weg en heeft u tijdelijk de paar buitentafels op de stoep laten verwijderen, waardoor de ondernemer te kampen heeft gekregen met zware omzetverliezen, die, als deze zo door gaan tot een mogelijk faillissement kunnen leiden.

4) Kunt u toezeggen dat u zo snel mogelijk met eetcafé Augustus in gesprek gaat om tot een passende oplossing te komen? Zo ja, wilt u de Raad nog voor het einde van dit jaar over de uitkomsten van dit gesprek informeren, er daarbij van uitgaande dat uw College met passende oplossingen komt. Zo neen, waarom niet?

5) Kan uw woordvoerder in het vervolg wat secuurder zijn met uitspraken richting het journaille waarbij het vrouwspersoon stelt dat het niet afgeven van de vergunning voor een parkeerterras te maken kan hebben met het feit dat een andere ondernemer net iets eerder zou kunnen zijn? U weet dat onze fractie hier achter de schermen, maar ook via vele officiële schriftelijke vragen al geruime tijd mee bezig is. U weet ook dat eetcafé Augustus al een jarenlange pleitbezorger is om de Reinkenstraat met een aantal parkeerterrassen verder te verlevendigen.

17 november 2015

 

Richard de Mos

Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag