1. Bent u bekend met het artikel ‘Bereikbaarheid stad baart zorgen’ van AD Haagsche Courant? (1)
  2. Bedrijven klagen dat er geen klanten meer komen door de vele wegopbrekingen. Hoe gaat de gemeente deze ondernemers genoegdoening bieden?
  3. De communicatie, of beter gezegd het gebrek eraan, van de gemeente richting ondernemers wordt als slecht ervaren. Hoe zijn ondernemers op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en hoe zijn zij erbij betrokken geweest?
  4. Is er met ondernemers of met vertegenwoordigers van de ondernemers om de tafel gezeten om te bespreken hoe de werkzaamheden het beste uitgevoerd kunnen worden, zonder al te veel overlast voor hen en hun klanten? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  5. De planning van veel werkzaamheden moet beter. De recente afsluitingen van de straten rondom het Plein was één grote chaos. Wat heeft het college hiervan geleerd? Hoe gaat het college dit in de toekomst beter doen?
  6. Hart voor Den Haag pleit al langer voor een speciaal regieteam waarbij de werkzaamheden veel beter op elkaar worden afgestemd. Ook moet er structureel overleg zijn met ondernemers en moet er meer rekening gehouden worden met bouwprojecten en evenementen in de stad. Is het college bereid tot het aanstellen van zo’n speciaal regieteam? Zo nee, waarom niet?
  7. Het Kunst Museum en het Museon zijn praktisch onbereikbaar voor bezoekers. Hoe gaat dit zo snel mogelijk opgelost worden?
  8. Is er voor de uitrol van de tientallen werkzaamheden een economische impactanalyse gemaakt? Zo ja, wat was daar de uitkomst van? Zo nee, waarom niet?
  9. Meten is weten. Is het college dan ook bereid om, in samenwerking met de economische partners, een impactanalyse te maken die een helder beeld geeft van de directe gevolgen van de werkzaamheden voor de Haagse economie en bezoekersaantallen? Zo nee, waarom niet?

(1) Ondernemers hekelen slechte bereikbaarheid en vrezen dat bezoekers wegblijven: ‘Slecht voor imago’

https://www.ad.nl/den-haag/ondernemers-hekelen-slechte-bereikbaarheid-en-vrezen-dat-bezoekers-wegblijven-slecht-voor-imago~a83c3897/

Ralf Sluijs, Jelle Meinesz
Hart voor Den Haag