16 juli 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Huurschuur

De HuurSchuur bestaat uit twee elementen. Het is een ruimte midden in het centrum van Den Haag, waar men spullen zoals een stofzuiger of luchtbed kan komen huren. Daarnaast is het een sociale ruimte waar mensen uit de buurt samen kunnen komen voor een kopje lokale Haagse koffie of thee met een koekje erbij.

1) Bent u bekend met het concept: “De Huurschuur”?

In de kadenota duurzaamheid spreekt het college over het bevorderen van het delen en hergebruik van goederen.

2) Bent u het met ons eens dat “De Huurschuur” dit beleid kan ondersteunen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en wanneer gaat u dit faciliteren dan wel realiseren?

3) Kunt u aangeven of u bereid bent met de initiatiefnemer(s) van de Huurschuur om de tafel te zitten om dit plan mogelijk te realiseren? Zo nee, waarom niet?

Damiën Zeller
Hart voor Den Haag/Groep de Mos