23 augustus 2016 Beantwoording Schriftelijke vragen Voormalige atoombunkers transformeren tot uitgaansgelegenheden

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met het feit dat Den Haag meerdere voormalige atoombunkers rijk is en dat er op dit moment niets met deze unieke locaties wordt gedaan?

2) Heeft u de bereidheid om, in overleg met jongeren en ondernemers, de mogelijkheid te onderzoeken om atoombunkers te transformeren tot uitgaansgelegenheden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt u de raad een lijst doen toekomen van Haagse bunkers die a) niet meer worden gebruikt en b) in goede staat zijn en kunt u daarbij duiden wat er nodig is om deze locaties te transformeren tot uitgaansgelegenheden?

U geeft in de beantwoording van vraag 3 van de Groep de Mos-vragen om in het voormalige V&D-pand aan de Grote Marktstraat een club te vestigen aan dat u een actieve houding heeft met het faciliteren van uitgaansinitiatieven van ondernemers. (1)

3) Deelt u de mening dat deze locaties goed te gebruiken zijn om tegemoet te komen aan de roep van de jongeren om meer uitgaansgelegenheden en dat u inzake deze voormalige atoombunkers een actieve houding kunt aannemen voor het faciliteren van initiatieven om het uitgaansleven te bevorderen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, heeft u de bereidheid om in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van de Facebook-pagina “V&D moet club worden” (2), die na het afketsen van hun V&D-idee graag uitgaanslocaties gerealiseerd zien worden in de voormalige bunkers en (tijdelijk) in slooppanden en kunt u de raad over de uitkomst van dit gesprek informeren? Kunt u in dit gesprek ook ondernemers, de Koninklijke Horeca Nederland en vertegenwoordigers van Haagse jongeren, zoals de Haagse Jongerenambassadeurs en ACKU betrekken s.v.p.?

4) Bent u bekend met het feit dat het idee van een club in een voormalige bunker niet nieuw is en dat dit in bijvoorbeeld Sint-Petersburg (3) al gebeurt? Deelt u tenslotte de mening dat clubs op unieke locaties, zoals de bunkers in het centrum, zullen bijdragen aan meer (jongere) toeristen richting Den Haag?

5) Heeft u een overzicht van leegstaande slooppanden die gebruikt zouden kunnen worden als (tijdelijke) locatie voor feesten?

 

(1) RIS 293760

(2) https://www.facebook.com/Denhaagclub/?fref=ts

(3) http://www.nightlife-cityguide.com/nl/nachtleven-gids/nachtleven-san-Petersburg-nachtleven-discotheken/