Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Zeller de volgende

vragen:

1) Bent u bekend met het artikel ‘Kwaliteit Haags onderwijs onder druk’ en kloppen de cijfers, dat er momenteel 223 aan fte onbevoegd voor de klas staat?

2) Waarom is de doelstelling en gedane belofte ‘nul onbevoegde docenten in 2018 op Haagse scholen’ niet gehaald/nagekomen?

3) Hoeveel onbevoegd gegeven lessen zijn er momenteel en wat is het aandeel hiervan ten opzichte van het totaal aantal lessen?

4) Is het college het met Groep de Mos / Hart voor Den Haag eens dat een afgeronde lerarenopleiding de beste waarborg is voor goed onderwijs? Zo ja, hoeveel van de onbevoegden beschikt over een lerarenopleiding? Zo nee, waarom niet?

5) Hoeveel van de onbevoegde docenten, beschikt wel over een bevoegdheid maar niet de juiste voor de les die ze geven en hoeveel van de onbevoegde docenten is momenteel in opleiding om de juiste bevoegdheid te halen?

6) Hoe en op welke termijn gaat u de tekorten effectief inlopen en hoe staat het met het aanpakken van het lerarentekort, hetgeen onderdeel uitmaakt van de Haagse Educatieve Agenda?

* https://www.ad.nl/den-haag/kwaliteit-haags-onderwijs-onder-druk~a9b8d55c/