In De Telegraaf van 4 januari jongstleden wordt gesproken over de Rotterdamse regeling waarin 150 gratis parkeerplaatsen voor politieagenten in Rotterdam beschikbaar gesteld zijn en wordt gevraagd om gratis parkeren voor zorgmedewerkers. Aangezien het college heeft besloten om in heel Den Haag betaald parkeren in te voeren, stelt raadslid Rita Verdonk, overeenkomst Artikel 30 van het Reglement van Orde, de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

  1. Is het college bekend met het feit dat onder andere personeel van Ziekenhuis Leyenburg maandelijks veel geld aan parkeren kwijt is?
  2. Zijn er rond de andere ziekenhuizen, zoals HMC Westeinde en Bronovo, wel voldoende gratis parkeerplaatsen voor het zorgpersoneel?
  3. Wat is het standpunt van het college omtrent het aanbieden van gratis parkeervergunningen aan medewerkers in de zorg, hulpverleners en mensen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid zowel op terreinen rond de verschillende instanties, als in omliggende straten, als in parkeergarages?
  4. Is het college bereid om met de diverse instanties, te overleggen om het betaald parkeerprobleem voor bovengenoemde medewerkers in kaart te brengen? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het college het met Hart voor Den Haag eens dat, zeker in deze tijden van personeelsschaarste, er goed voor onze hulpverleners gezorgd moet worden en een gratis parkeervergunning hiervoor een mogelijkheid is?
  6. Voor mantelzorgers is er een regeling voor 400 parkeeruren, met mogelijkheid tot bijkopen. Is het college bereid om dat bij ”kopen” te laten vervallen en deze groep vrijwilligers, die zo geweldig werk doen, altijd gratis en onbeperkt bij hun zorgadres te laten parkeren?
  7. Is het college bekend met de Rotterdamse regeling waarbij nu al 150 parkeerplaatsen voor politieagenten gesteld worden?
  8. Is het college bereid om deze regeling ook in Den Haag in te gaan voeren en zo nee, waarom niet?

    Rita Verdonk