Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad inzake status aanpak messenbezit onder jongeren. Bronnen: link 1 t/m 6

  1. Waarom was u niet happig om een in de Tweede Kamer aangenomen 10-puntenplan om jongeren te ontwapenen lokaal 1op1 over te nemen? (RIS313769). 
  2. Deelt u de mening dat we alles op alles moeten zetten om het toenemend wapenbezit onder jongeren te bestrijden? Zo ja, wilt u het 10-puntenplan onder vraag 1 alsnog tegen het licht aanhouden en per punt op uitvoerbaarheid checken? 
  3. Bent u op de hoogte van het feit dat welwillende ouders stellen dat zij nergens terecht kunnen bij grote zorgen over het ontsporen van hun kroost dat zich uitrust met wapens/messen? Zo ja, heeft u de bereidheid om een noodloket in te richten voor ouders die acute hulp nodig hebben, met daarin o.a. GGZ-specialisten en de wijkagent? Graag een gedetailleerd antwoord. 
  4. Bent u op de hoogte van het feit dat dat de moeder van de twee tieners die verdacht worden van het dodelijke steekincident heeft gesteld dat er niet op haar noodkreten om hulp is gereageerd? Als het klopt dat, ondanks een ondertoezichtstelling, een kind niet uit huis geplaatst kon worden vanwege wachtlijsten en bureaucratie, deelt u dan de mening dat we ons dan letterlijk op een hellend vlak bevinden? Graag een gedetailleerd antwoord. 
  5. Deelt u de mening dat we sneller achter de voordeur moeten komen als kinderen dreigen te ontsporen? Zo ja, in hoeverre kan ingezet worden op huisbezoeken van wijkagenten, welzijnsmedewerkers en leerkrachten? Graag een gedetailleerd antwoord. 
  6. Heeft u de bereidheid om met scholen in gesprek te gaan om te bezien hoe we Schoolcops wel onaangekondigd scholen kunnen laten binnenvallen om te controleren op wapenbezit? Graag een een gedetailleerd antwoord.  

Richard de Mos