1. Is het college op de hoogte van de ingezonden brief en zou zij hierop willen reageren? Zo nee, waarom niet?
  1. Is het college op de hoogte van de patstelling in de gesprekken tussen de initiatiefnemer en de omwonenden?

De kantoorgebouwen blijven op de in het eerste concept bestemmingsplan voorgestelde hoogte en kunnen niet lager. Verder de grond in is absoluut niet mogelijk aldus de initiatiefnemer. Als reden wordt door de initiatiefnemer gegeven dat dieper bouwen niet kan vanwege de grondwaterstand.

  1. Kan het college nagaan of er bouwtechnisch gezien dieper in de grond gebouwd kan worden, dan waar in het concept bestemmingsplan rekening is gehouden?

De bewoners vinden dat er nog steeds geen sprake is van samenwerking. Het is eerder een soort schaakspel waarbij dan weer de ene partij en dan weer de andere partij een zet doet. Zij zouden graag echt om de tafel gaan om samen het plan goed door te nemen. Dan ontstaat er misschien ook meer wederzijds begrip.

  1. Is het college op de hoogte van het gebrek aan participatie met de bewoners en wat gaat zij hieraan doen? 
  2. Is het college bereid om de initiatiefnemer te informeren over hoe de participatie plaats moet vinden en zou het college erop toe willen zien dat de participatie hier goed verloopt? Zo nee, waarom niet?


William de Blok
Hart voor Den Haag/Groep de Mos