19 mei 2015 Beantwoording Schriftelijke vragen Camerabeelden die niet beschikbaar zijn

Volgens de media was in Randstad Rail 3 op 15 april een incident waarbij mogelijk een strafbaar feit is begaan. In de Randstad Rail hangen camera’s maar volgens de politie waren de beelden niet beschikbaar om als opsporingsmiddel te worden ingezet.

 

Volgens Art 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse raad.

 

1. Bent u op de hoogte van berichtgeving over het niet beschikbaar zijn van beelden voor opsporing van strafbare feiten? (1)

2. Wat is het nut van camera’s in openbare ruimtes als de beelden niet direct beschikbaar zijn voor de opsporing van strafbare feiten?

3. Bent u met Groep de Mos / Ouderen Partij van mening dat deze berichten de aangiftebereidheid van burgers doet verminderen, omdat “ze er toch niets aan doen”?

4. Wat is de procedure om beelden ter beschikking te stellen van politie voor de opsporing van strafbare feiten?

5. Bent u bereid alles in het werk te stellen dat opsporingsambtenaren DIRECT de beschikking krijgen over opnames van openbare ruimten voor de opsporing van strafbare feiten? Graag een toelichting.

 

(1) o.a. www.omroepwest.nl 16 april 2015

16 april 2015

Lex Kraft van Ermel

Groep de Mos / Ouderen Partij