Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Nino Davituliani (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1. Is het college bekend met klachten van bewoners van onder meer de Rosseelstraat en de Guido Gezellestraat over de aanhoudende overlast van rondhangende jeugdgroep(en)?

2. Is het college bekend met de signalen uit de buurt dat de overlast in dit gebied voor nachtelijke onrust zorgt?

3. Hoeveel meldingen van overlast in dit gebied zijn er bij politie bekend in het lopende jaar en hoe vaak is door de politie opgetreden tegen (nachtelijke) overlast?

4. Kan het college toelichten op welke gronden de veiligheidscamera die positief effect had op het gedrag van hangjeugd ineens is weggehaald? Welk signaal probeert het college door deze onbegrijpelijke actie naar de buurtbewoners af te geven die zich geïntimideerd voelen door de vervelende hangjeugd?

5. Kan het college zich voorstellen dat het weghalen van de camera er hard inhakt bij de omwonenden? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college bereid de veiligheidscamera in de hoek van Rosseelstraat en de Guido Gezellestraat per direct terug te laten hangen? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college, gezien de ernst van de overlast, bereid om in dit gebied een samenscholingsverbod in te stellen? Zo nee, waarom niet?

8. Welke nieuwe maatregelen is het college bereid te nemen om overlast van hangjongeren terug te dringen en de nachtelijke rust voor de bewoners te garanderen?

 

Nino Davituliani

Hart voor Den Haag/Groep de Mos