1. Is het college bekend met de zorgen die binnen de Haagse sportverenigingen leven omtrent de aanscherping van de coronaregels, te weten: de verplichte controle op het coronatoegangsbewijs beter naleven en zeker drie wekenlang geen publiek toe te laten bij sportwedstrijden?

2. Is het college ook in gesprek met de Haagse sportverenigingen om erachter te komen op welke manier de gemeente de clubs bij kan staan bij de verplichte controle op het coronatoegangsbewijs? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om, samen met Sportsupport Den Haag, op korte termijn te inventariseren welke financiële problemen er bij Haagse sportclubs en sportaanbieders zijn ontstaan door invoering van de coronapas bij sportverenigingen en sportorganisaties? Zo ja, wanneer kan de raad de uitkomsten verwachten? Zo nee, waarom niet?

4. De sportverenigingen gaan weer minimaal drie weken kantine-inkomsten missen en het is niet uitgesloten dat dit langer duurt. Is het college bereid om de huur voor de sportverenigingen kwijt te schelden voor de periode van 1 november tot en met 31 december 2021? Zo nee, waarom niet?

Nino Davituliani
Hart voor Den Haag/Groep de Mos