Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad 

1) Bent u bekend met de bekend met het bericht ‘SCP: hoge verwachtingen decentralisaties niet waargemaakt’?

De conclusies van het SCP zijn keihard. Bij de Participatiewet zijn mensen er soms zelfs op achteruit gegaan. Ook de arbeidsparticipatie is de afgelopen jaren niet verbeterd. In de jeugdzorg zijn de wachtlijsten nog steeds te lang, ook bij de Jeugdbescherming. En daar zitten nou precies de kwetsbaarste kinderen. Ouderen met een zorgvraag moeten steeds langer thuis wonen. In september stelde de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, burgemeester Jan van Zanen, dat de tekorten bij de gemeenten dit jaar met een miljard in de min dreigen te gaan, bovenop het structurele tekort van twee tot drie miljard euro per jaar. 

2) Deelt u de mening, zeker na de roep van Van Zanen, dat bij de decentralisaties de menselijke maat uit het oog verloren is? Graag uw reflectie op de conclusies van het SCP

3) Wat zijn de Haagse cijfers op het gebied van decentralisatie, en welke financiële tekorten kennen we daarbij? Graag een gedetailleerd overzicht 

4) Welke stappen richting het Rijk heeft dit college ondernomen? Graag een overzicht van ondernomen acties

5) Welke acties / signalen, wellicht in samenwerking met de VNG en andere gemeenten, gaat het college nog ondernemen? Hebben gemeenten al eens gedacht aan het signaal ‘Minder geld naar Europa, meer naar gemeenten’? Graag een toelichting 

(1) https://nos.nl/l/2356722