Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden De Mos en Bom (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met het bericht waarin één van uw wethouders gemeenten heeft opgeroepen om met een streefgetal te komen voor het maximumaantal asielzoekers die daar opgevangen kunnen worden? (1)

2) Wat is het streefgetal voor het maximumaantal asielzoekers die volgens u nog in Den Haag opgevangen kunnen worden? Graag een gedetailleerd antwoord.

3) Volgens één van uw wethouders moet het aantal asielzoekers gebaseerd worden op de draagkracht van de gemeenten. Deelt u de mening dat in ons eigen Den Haag het absorptievermogen allang is bereikt? We hebben o.a. een tekort aan woningen, aan agenten, aan zorgpersoneel en aan leraren. De sociale cohesie is in veel wijken ver te zoeken en de leefbaarheid staat door overbewoning zwaar onder druk. Graag een gedetailleerd antwoord.

4) Heeft u de bereidheid om u tégen dwang en drang vanuit het Rijk inzake het opvangen van asielzoekers uit te spreken, door richting het Rijk te stellen dat Den Haag de op handen zijnde spreidingswet niet gaat uitvoeren? Graag een gedetailleerd antwoord.

(1) https://www.omroepwest.nl/nieuws/4728243/cda-bestuurders-kijk-hoeveel-asielzoekers-gemeente-kan-opvangen