Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stellen de leden Sluijs en De Mos (Hart voor Den Haag) vragen aan het stadsbestuur:

1) Bent u bekend met de berichten ‘Personeelstekort in de horeca: in september wordt het nog erger’ (1), ‘Den Haag komt horecapersoneel tekort'(2) en ‘Afspraken met Haagse horeca over werk voor mensen uit de bijstand’ (3)? 

2) Bent u op de op de hoogte van het feit dat de Haagse horeca duizenden arbeidskrachten tekort komt? Zo ja, hoe kan het zo zijn dat wij vanuit de horeca vernemen dat uw college loopt te lanterfanten inzake het koppelen van bijstandsgerechtigden aan werk in de horeca? 

3) Kunt u duiden – graag onderbouwd met cijfers – hoeveel bjstandsgerechtigden via Den Haag Werkt aan het werk zijn geholpen in de Haagse horeca? Graag bij de aantallen ook het horecaetablissement waaraan de bijstandscliënt is gekoppeld. 

4) Er zijn in het verleden zogenaamde werkafspraken gemaakt met diverse sectoren waar men zit te schreeuwen om personeel. Kunt u de resultaten van de werkafspraken aan de raad doen toekomen? Naast specifiek te worden over de horeca, gaarne ook over de bouw,- energie,- en installatiesector? 

5) Kunt u duiden wat uw inzet is geweest om laaggeschoolde stadsgenoten aan het werk te helpen in het Westland (tuinbouw) en de Rotterdamse haven? Graag in uw toelichting cijfermatige onderbouwing.

6) Welke acties kan het stadsbestuur verder nog ondernemen om het personeelstekort in diverse sectoren met gezwinde spoed te ledigen?

7) Heeft het college, net als Hart voor Den Haag, ook de bereidheid om om niet in de bediening van Haagse horecazaken wat uurtjes mee te draaien in de bediening, zodat u ook weer beseft dat werken loont?

(1) Personeelstekort in de horeca: ‘In september wordt het nog erger’ (metronieuws.nl)

(2) Den Haag komt horecapersoneel tekort: ‘En we zitten echt nog niet op de piek’ | Corona in Den Haag en omstreken | AD.nl

(3) Afspraken met Haagse horeca over werk voor mensen uit de bijstand: ‘Een win-win situatie’ – Omroep West