19 februari 2020 Beantwoording Schriftelijke vragen harde aanpak van babbeltrucs bij ouderen

1. Wat vindt het college van de schrikbarende mediaberichten omtrent ouderen die last ondervinden van oplichters met babbeltrucs?

2. In het coalitieakkoord “Samen voor de Stad” 2019-2022, staat omschreven dat het college de weerbaarheid van ouderen zal vergroten. Kan het college aangeven wat nú de concrete aanpak is voor wat betreft de babbeltrucs?

3. Wanneer wordt het Actieprogramma Ouderen en Veiligheid gedeeld met de raad?

Slechts vijftien procent van de senioren die geconfronteerd zijn met babbeltrucs zegt aangifte te hebben gedaan. Dat zegt Manon Vanderkaa,directeur van KBO-PCOB in het artikel van het AD(*).

4. Hoe zit het met de aangiftebereidheid van ouderen in Den Haag en hoe wordt bevorderd dat ouderen meer aangifte gaan doen?

5. Hoe staat het college tegenover het zichtbaarder zijn van wijkagenten en in contact staan met de ouderen, zodat de ouderen zich veiliger voelen?

6. Wat doen zorginstellingen momenteel om mensen te beschermen tegen babbeltrucs?

7. Deelt het college de mening van Hart voor Den Haag dat er zo snel mogelijk ingezet moet worden op preventie? Zo ja, wat is de aanpak. Zo nee, waarom niet?

 

(*) https://www.ad.nl/binnenland/babbeltruc-plaag-voor-55-plussers~aa588444/

 

Janice Roopram, Arjen Dubbelaar

Hart voor Den Haag/Groep de Mos