9 februari 2016 Beantwoording Schriftelijke vragen Whatsapp Buurtpreventie

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1). Bent u bekend met het bericht “Hier waakt de buurtapp” om de veiligheid in de buurt te vergroten? (1)

2). U heeft eerder op schriftelijke vragen (2) geantwoord dat u middels een pilot in Transvaal samen met de Politie Eenheid Den Haag meer ervaring op wilde doen met het gebruik van Whatsapp-groepen in de wijk voordat u het middel actief wil promoten. Bent u inmiddels overtuigd van het nut van deze Whatsapp-groepen? Zo ja, hoe gaat u het middel promoten onder de inwoners van Den Haag? Zo neen, waarom niet?

3). Bent u bekend met het feit dat www.wabp.nl ‘verkeersborden’ met de tekst ‘Attentie Whatsapp Buurt Preventie’ voor ongeveer 80 euro inclusief btw verkoopt en zodoende voor een drempel zorgt voor bewoners om ze op te hangen? (3)

4). Bent u ervan overtuigd dat deze waarschuwingsborden een preventieve werking hebben richting criminelen die kwaad in de zin hebben? Zo neen, waarom niet?

5). Bent u met Groep de Mos / Ouderen Partij van mening dat het een taak van het stadsbestuur is om, in overleg met betrokken Buurt Interventie Teams, deze borden te financieren en in de wijken op te hangen waar Whatsapp-groepen actief zijn? Zo neen, waarom niet?

(1) Hier waakt de buurtapp, De Telegraaf, 16 december 2015.
(2) Beantwoording schriftelijke vragen WhatsApp-groep buurtbewoners. RIS-nummer: 270964.
(3) Verkeersborden, WABP.nl, http://www.wabp.nl/verkeersborden/.

Richard de Mos

Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag