30 juni 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen Actieplan overlast Kijkduin en speelboot

1) Is het college bekend met de wens van bewoners op Kijkduin om een actieplan op te stellen om overlast te verminderen? (1)

2) Klopt de veronderstelling dat het stadsbestuur hierover in gesprek is met bewoners en ondernemers? Zo nee, waarom niet?

3) Wanneer denkt het college een soortgelijk actieplan voor Kijkduin gereed te hebben?

4) Gaat het stadsbestuur dit dan ook naar de gemeenteraad sturen? Zo nee, waarom niet?

5) Welke maatregelen neemt het stadsbestuur allemaal om de overlast op Kijkduin te verminderen?

6) Worden er op warme dagen in Kijkduin ook voldoende verkeersregelaars ingezet? Zo nee, waarom niet?

7) Welke maatregelen is het stadsbestuur nog meer van plan om te nemen om de leefbaarheid voor bewoners op peil te houden?

8) Wat wordt er allemaal gedaan aan asociaal geparkeerde huurscooters, verkeersaso’s, wildpoepende en plassende toeristen, straatraces, lachgasgebruikers en ga zo maar door?

9) Is het stadsbestuur met Hart voor Den Haag van mening dat bewoners op Kijkduin ook gebaat zijn bij een pakket van integrale maatregelen om overlast te verminderen? Zo nee, waarom niet?

In de nieuwsbrief van SBK staat ‘ De boot zal niet terugkeren als speelwerktuig omdat die in de huidige staat te gevaarlijk is voor spelende kinderen en ook niet tot een veilig speeltoestel kan worden omgebouwd’.

10) Wat klopt er van dit bericht? Kunt u dit duiden? Zo nee, waarom niet?

Tijdens bespreking in de commissie Ruimte over Bestemmingsplan Kijkduin-Ockenburgh op 3 december 2014 deed het stadsbestuur de toezegging ‘dat dat de vuurtoren en de boot zullen terugkomen’. Dit is ook opgenomen in het verslag. (2)

11) Wat gaat het stadsbestuur doen om deze toezegging aan de gemeenteraad na te komen?

VVD-raadslid Van der Helm heeft in oktober 2020 gevraagd naar de speelboot (RIS 306605), ondanks een uitstelbericht hadden deze vragen al vier maanden geleden beantwoord moeten zijn.

12) Wat is hier aan de hand?

Uw college heeft besloten om belangrijke toegangswegen richting Kijkduin – zoals de Machiel Vrijenhoeklaan, de Sportlaan en de Segbroeklaan – te versmallen. Dit leidt, anders dan u beloofd heeft, dagelijks (ook op niet-stranddagen) tot congestie. 

13) Monitort u het gevolg van wegversmallingen? Zo ja, wilt u deze monitoring richting de raad doen toekomen? Zo neen, wilt u dit dan gaan doen. 

14) Welke maatregelen gaat u nemen om een einde te maken aan de ontstane dagelijkse verkeersopstoppingen? 

15) Heeft u de bereidheid om terug te keren naar tweebaanswegen – ofwel de situatie van voor uw ingrijpen – als de congestie aaanhoudt? Graag een toelichting. 

Een andere belangrijke verkeersader richting Kijkduin, maar in feite voor geheel Zuidwest, is de Lozerlaan. Ook hier neemt de verkeersdrukte toe en deze zal – als gevolg van de te verwachten bevolkingsgroei en de toename van het aantal toeristen – blijven toenemen. 

16) Welke maategelen liggen er voor om deze belangrijke verkeersader te upgraden? Graag een toelichting, inclusief stappenplan 

In het verleden is er – tegen de wens van Hart voor Den Haag in – besloten om bij de herontwikkeling van Kijkduin niet te kiezen voor goed openbaar vervoer. RandstadRail 3 is niet doorgetrokken tot de badplaats. Een badplaats waar u inzet op méér bewoners en méér toeristen. 

17) Heeft u de bereidheid om alsnog te onderzoeken of RandstadRail 3 doorgetrokken kan worden richting het Deltaplein en dan door het aanbrengen van een wissel, zodat de tram ook over de Aaltje Noordewierstraat richting Loosduinen blijft rijden? Graag een toelichting  

(1) Stichting Bewonersbelangen Kijkduin Krant editie januari 2021

(2) Verslag van de commissie Ruimte van 3 december 2014, https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/78637

(3) Verdwijning iconisch speelschip op Kijkduin, https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/623462